Chia tách sáp nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thường phát sinh chia tách sáp nhập doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng quản lý của mình.

Tuy nhiên thủ tục chia tách sáp nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện cũng khác rắc rối, phức tạp mà không phải tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện.

Sau đây công ty Dịch vụ kế toán Hưng Cát Lợi sẽ giới thiệu về các hình thức và hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chia tách, sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất như thế nào để các bạn đọc hiểu rõ hơn.

chia tách sáp nhập doanh nghiệp
chia tách sáp nhập doanh nghiệp

Hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

 • Đối với việc chia doanh nghiệp; các cổ đông, thành viên và tài sản công ty được chia để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
 • Đối với việc tách doanh nghiệp; một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có được chuyển để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần mới, công ty trách nhiệm hữu hạn,….
 • Đối với hợp nhất doanh nghiệp; những doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 doanh nghiệp mới.
 • Đối với sáp nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ chia tách, sáp nhập doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.
 • Điều lệ của công ty mới.
 • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập của công ty mới (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên về việc chia/tách công ty.
 • Nghị quyết chia, tách doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia, tách
 • Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của phía bên Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó.

Trình tự thực hiện việc chia doanh nghiệp

 • Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty/Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia/tách phải tổ chức họp và phải thông qua nghị quyết về việc chia, tách công ty.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết chia, tách công ty phải gửi bản nghị quyết đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ công ty, bổ nhiệm hoặc bầu các chức danh gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty mới.
 • Sau đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chia tách doanh nghiệp như hướng dẫn ở trên. Nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, tách đặt trụ sở.
 • Sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Đồng thời Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng chấm dứt hoạt động của công ty cũ trên Cổng thông tin quốc gia nếu trường hợp chia doanh nghiệp.
 • Công ty mới khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của mình.

Các nội dung và công việc Dịch vụ đại lý thuế Hưng Cát Lợi cam kết thực hiện:

 • Điều kiện về Chia, tách Công ty quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
 • Về thẩm quyền ra quyết định chia, tách Công ty
 • Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty
 • Quyền của Người lao động theo quy định của pháp luật lao động
 • Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia, tách và Công ty mới
 • Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia, tách Công ty
 • Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia, tách và Công ty mới

Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ.
 • Làm dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu củaDoanh nghiệp.
 • Đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916.273.272