Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Trong những năm gần đây, công ty vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tạo được những bước phát triển mới, từng bước chiếm một vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế – xã hội đất nước.

Những thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại năm 2020 sẽ tiếp tục được áp dụng trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, tất cả các văn bản hướng dẫn liên quan đi cùng. Cùng với mong muốn hỗ trợ tốt nhất hành lang pháp lý, thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào VN. Sau đây, Dịch vụ kế toán Hưng Cát Lợi hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài như sau:

thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài
thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Các đối tượng được áp dụng về việc thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Pháp luật quy định điều kiện, các đối tượng được áp dụng đối với công ty được cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài gồm như:

 • Vốn góp của doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài góp. Chiếm từ 1% đến 100% số vốn điều lệ hoặc vốn pháp định
 • Công ty vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Có quyền thành lập thêm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Hoặc góp vốn đầu tư, mua cổ phần, tổ chức kinh tế ,phần vốn góp của doanh nghiệp,.. Còn những trường hợp đầu tư theo hợp đồng BBC phải xin Giấy chứng nhận đầu tư gồm thành lập mới. Hoặc góp từ 1% – 100% vốn điều lệ.
 • Không phải xin cấp Giấy những đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải xin Giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề, lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu.
 • Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015. Sẽ không cần thành lập lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mới khi thực hiện các dự án đầu tư mới.
thành lập công ty chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
thành lập công ty chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Những thủ tục cấp Giấy phép khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

 • Căn cứ theo luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 quy định thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh trong 1 số lĩnh vực về phân phối và xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Giấy tờ hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh bao gồm như:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Giải trình đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, xác nhận kinh nghiệm.
 • Bản thuyết minh năng lực tài chính có xác nhận chứng thực của ngân hàng.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Thời hạn giải quyết: từ 25 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN.

Nội dung hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện Dự án đầu tư.
 • Đối với cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân,/thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là pháp lý.
 • Bản sao 1 trong các tài liệu như: Cần phải báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty tài chính; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm, cũng có thể là tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật với những nội dung dự án xây dựng và kinh doanh cảng hoặc vận tải hàng không .
 • Đối với trường hợp dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, các nhà đầu tư cần nộp theo bộ hồ sơ gồm các giấy tờ trên. Bên cạnh đó, việc đề xuất dự án đâu được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư. Được tính kể từ khi triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng này.

Quy trình thực hiện Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, phía nhà đầu tư phải thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 đề ra. Những thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

 • Đầu tiên khi thực hiện thủ tục cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại VN. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, thì các nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống cổng thông tin quốc gia về công ty đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của mình.
 • Tại cơ quan đăng ký đầu tư sẽ sử dụng Hệ thống cổng thông tin quốc gia về công ty đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, để cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư của công ty.

Theo như luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 – 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Bài viết trên đây, là những quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập công ty bao trọn gói có vốn đầu tư nước ngoài và một số trình tự, thủ tục cấp các loại Giấy phép để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động tại VN. Nếu như Quý khách hàng có nhu cầu muốn biết thêm thông tin và tư vấn, hỗ trợ về vấn đề thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì xin vui lòng liên hệ ngay với Dịch vụ kế toán thuế trọn gói Hưng Cát Lợi để được giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916.273.272