Thủ tục giải thể công ty

Giải thể công ty sẽ chấm dứt sự tồn tại của một công ty theo ý chí của công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014) nên các bước thực hiện tương đối phức tạp đặc biệt là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty. Năm 2020 thời gian hoàn thành thủ tục giải thể công ty sẽ mất tầm 03 – 06 tháng, các công việc cần làm trong thủ tục xin giải thể doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy trình sau:

Trình tự thủ tục giải thể công ty

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Theo nguyên tắc, khi giải thể công ty phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Với mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau:

 • Nợ lương, dịch vụ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
 • Các khoản nợ còn lại.

Lưu ý : Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa.

Thủ tục giải thể công ty
Thủ tục giải thể công ty

Quy trình thủ tục giải thể công ty

Bước 1: là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty tại cơ quan quản lý thuế quản lý đơn vị hiện tại. Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm: Công văn xin đóng mã số thuế; Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế và 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:

 • Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế: 7 – 15 ngày.
 • Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.
 • Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp: 15 ngày.

Sau khi đã được cơ quan thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế (Hay còn gọi là thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp) thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.

Bước 2: Phía doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.

Bước 3: Thủ tục hủy dấu công ty tại cơ quan công an đối với doanh nghiệp được cấp dấu trước ngày 01/07/2015 và nộp thông báo hủy dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp dấu sau ngày 01/07/2015.

Bước 4: Là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh.

 • Cần lưu ý rằng Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền.
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty, thì công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thủ tục tiến hành giải thể công ty đối với cơ quan thuế

Theo như quy định của Pháp luật, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu giải thể phải đăng báo và công bố về việc giải thể của đơn vị kinh doanh ít nhất là 30 ngày trước khi nộp hồ sơ giải thể lên sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong khoảng thời gian này, nếu hồ sơ của bạn có bất cứ sai sót hay thiếu sót nào, cơ quan có thẩm quyền sẽ liên hệ và yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung cho hợp lí.

Cần lưu ý, đơn vị có nhu cầu giải thể cần phải giải quyết các nghĩa vụ về các khoản nợ, hợp đồng. Đồng thời đóng dấu xác nhận mã số thuế. Sau khi đã hoàn tất những công việc nói trên là bạn đã hoàn thành thủ tục thuế của mình.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình hình pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì cơ quan thuế sẽ cung cấp 1 phiếu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Và bạn chỉ cần cầm hồ sơ này để nộp lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư để trả giấy phép kinh doanh cùng con dấu là hoàn tất việc giải thể công ty.

Dịch vụ giải thể công ty tại Dịch vụ tư vấn thuế Hưng Cát Lợi

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn cách thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916.273.272